Konwerter temperatury Celsjusz-Fahrenheit (Kelvin, Rankine)

W dzisiejszym coraz bardziej zglobalizowanym świecie, w którym międzynarodowe interakcje stają się powszechne, ważne jest, aby mieć narzędzia, które umożliwiają skuteczną wymianę informacji i pomiarów w różnych systemach jednostek. Jednym z takich narzędzi jest konwerter temperatury.

Systemy pomiaru temperatury

Celsjusz (°C)

Skala Celsjusza, wynaleziona przez szwedzkiego astronoma Andersa Celsiusa w 1742 roku, opiera się na podzieleniu przedziału między temperaturą topnienia lodu a temperaturą wrzenia wody na 100 równych części. Temperatura topnienia lodu wynosi 0°C, a temperatura wrzenia wody wynosi 100°C przy ciśnieniu atmosferycznym na poziomie morza.

Szeroko stosowana w życiu codziennym, w obliczeniach naukowych i meteorologicznych, w większości krajów świata.

Fahrenheit (°F)

Skala Fahrenheita została zaproponowana przez niemieckiego fizyka Daniela Gabriela Fahrenheita w 1724 roku. Skala ta określa temperaturę topnienia lodu na 32°F, a temperaturę wrzenia wody na 212°F przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym.

Jest ona najczęściej używana w Stanach Zjednoczonych do pomiaru temperatury ciała i otoczenia.

Kelvin (K)

Skala Kelvina opiera się na temperaturze zera bezwzględnego, która wynosi -273,15°C. Kelwin jest używany w obliczeniach naukowych i inżynieryjnych oraz w fizyce, gdzie ważne są bezwzględne wartości temperatury.

Skala Rankine’a (°Ra).

Skala Rankine’a również opiera się na zerze bezwzględnym, ale w przeciwieństwie do Kelvina wykorzystuje podział w stopniach, podobnie jak Fahrenheit. Temperatura w skali Rankine’a jest równa temperaturze w skali Fahrenheita plus 459,67.

System stopni Rankine’a jest mniej powszechny, jest stosowany w niektórych obliczeniach inżynieryjnych i technicznych, zwłaszcza w dziedzinie inżynierii cieplnej (głównie w USA).

Dlaczego potrzebuję konwertera temperatury?

Konwerter Celsjusza na Fahrenheita działa zarówno w jedną stronę – konwertując stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita, jak i w drugą stronę – konwertując stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza. Mniej popularnymi „kierunkami” są Kelwiny i Rankiny.

Dodaj komentarz