Konwerter online chińskich znaków na zwykłe liczby

Konwerter z chińskich znaków-cyfr

Tradycyjne liczby:

Упрощенные цифры:

Mnożniki:

Konwerter na chińskie znaki

Istnieją dwie podstawowe formy chińskich cyfr – zwykłe (1, 2, 3) i uproszczone (壹, 贰, 叁), te ostatnie często używane w bankowości w celu zapobiegania fałszerstwom.
Termin „uproszczony” w odniesieniu do chińskich znaków, w tym liczb, zwykle nie odnosi się do złożoności ich zapisu, ale do uproszczonej formy zapisu, która została wprowadzona w Chińskiej Republice Ludowej w połowie XX wieku. Uproszczenie miało na celu uczynienie pisma bardziej dostępnym do nauki i zwiększenie umiejętności czytania i pisania wśród ludności. Osiągnięto to poprzez zmniejszenie liczby kresek w znakach lub zastąpienie ich łatwiejszymi do nauczenia wariantami.

Jednak uproszczenie nie zawsze oznacza, że znaki stają się łatwiejsze do zobaczenia lub napisania. W niektórych przypadkach, takich jak liczby, uproszczone wersje mogą być trudniejsze do odczytania niż wersje tradycyjne, zwłaszcza dla osób przyzwyczajonych do tradycyjnego stylu. Termin „uproszczony” odnosi się do standardu litery, a nie złożoności każdego pojedynczego znaku.

Oprócz korzystania z dwóch rodzajów cyfr systemu dziesiętnego, chiński system numeracji znaków wykorzystuje system mnożników:

 – 10 (shí)
 – 100 (bǎi)
 – 1,000 (qiān)
 – 10,000 (wàn)
 – 100,000,000 (yì)
 – 1,000,000,000,000 (zhào)

Mnożniki te są używane w powyższym konwerterze.

W przeciwieństwie do systemu cyfr arabskich, tworzenie cyfr znaków zgodnie z systemem chińskim wymaga „określenia nazwy” każdej kolejności cyfr. Spójrzmy na przykład: 65481 = 六万五千四百八十一 , gdzie:

六万 oznacza „sześć” i „dziesięć tysięcy”, czyli 60 000;
五千 z kolei oznacza „pięć” i „tysiąc”, czyli 5000;
四百 – czterysta (400);
八十 – odpowiednio 80;
一 – jeden (1).

Ale to nie wszystko. Chiński system liczbowy wykorzystuje unikalną hierarchiczną strukturę mnożników, która pozwala reprezentować bardzo duże liczby za pomocą stosunkowo niewielkiej liczby znaków. Oto większe jednostki (z oczywistych powodów rzadko używane w życiu codziennym):

 • 京 (jīng) — 10^16
 • 垓 (gāi) — 10^20
 • 秭 (zǐ) — 10^24
 • 穰 (ráng) — 10^28
 • 沟 (gōu) — 10^32
 • 涧 (jiàn) — 10^36
 • 正 (zhèng) — 10^40
 • 载 (zǎi) — 10^44

Istnieją jeszcze większe liczby, ale są one niezwykle rzadkie:

 • 极 (jí) — 10^48
 • 恒河沙 (héng hé shā) — 10^52
 • 阿僧祗 (ā sēng qí) — 10^56
 • 那由他 (nà yóu tā) — 10^60
 • 不可思议 (bù kě sī yì) — 10^64
 • 无量大数 (wú liàng dà shù) — 10^68

Cyfry te pokazują, jak chiński system liczbowy może skutecznie tworzyć bardzo duże liczby. W czasach starożytnych były one używane w obliczeniach astronomicznych, tekstach filozoficznych i do opisywania koncepcji mitologicznych. We współczesnym świecie tak duże liczby są rzadkością i są używane raczej jako ciekawostki kulturowe lub historyczne.

System ten został również „zapożyczony” z sąsiedniej Japonii, której poświęciliśmy osobny konwerter liczb arabskich na japońskie wraz z mnożnikami.

Przykłady korzystania z internetowego konwertera liczb z chińskiego na arabski

Wyobraź sobie, że negocjujesz z chińskim partnerem i musisz szybko przeliczyć kwotę 二千三百元 (2300 juanów) na arabski. Konwerter pozwoli ci to zrobić natychmiast.

Lub, jeśli jesteś w Chinach i widzisz metkę z ceną 十元 (10 juanów), konwerter pomoże ci zrozumieć, że jest ona równa 10 w języku arabskim.

Konwerter liczb z chińskiego na arabski to nie tylko narzędzie techniczne, to pomost między kulturami, który pomaga ludziom lepiej się zrozumieć i skutecznie współdziałać w różnych sferach życia. Otwiera nowe możliwości poznawania chińskiej kultury i pogłębiania komunikacji międzykulturowej.

Dodaj komentarz